แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

สถานศึกษาที่มี น.ร.ต่ำกว่า 120 คน ตำแหน่งบริหารยุบตามตัว

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมผู้บริหาร ศธ.ได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวม โดยรองนายกฯ ทำความเข้าใจเรื่องหลักสูตร และให้เน้นปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ให้เร่งปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน การวัดการประเมินผลใหม่ ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดอบรมการจัดการสอนในรูปแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่งให้ครู คาดว่า ภายใน 1-2 ปี จะพัฒนาครูทั่วประเทศกว่า 4 แสนคนได้ครบ

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.นั้น ทราบว่าแต่ละจังหวัดทยอยบรรจุครูแทนอัตราเกษียณแล้ว ยังไม่พบจังหวัดใดมีปัญหา หากจังหวัดใดได้ครูไม่ครบ ให้เรียกใช้บัญชีจากจังหวัดใกล้เคียงได้ เชื่อว่าจะบรรจุครูได้ครบทันเปิดภาคเรียนแน่นอน ส่วนการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.อยู่ระหว่างสำรวจอัตราว่าง เพื่อกำหนดปฏิทินจัดสอบ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“การสอบคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่ง สพฐ.พยายามจัดสอบแต่ละตำแหน่งตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการ และต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนใกล้เคียงรักษาการนั้น มีอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ตำแหน่งต้องยุบตามตัว ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ไม่สามารถเปิดสอบได้ โดยตำแหน่งว่างที่เปิดสอบได้ ต้องเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คนขึ้นไปเท่านั้น ส่วนจะเปิดสอบได้เมื่อไรนั้น ยังบอกไม่ได้ แต่จะเร่งให้เร็วที่สุด” นายอัมพร กล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ปี 2564 โรงเรียนที่มีนักเรียน 0-120 คน 14,958 แห่ง โรงเรียนที่มีนักเรียน 121-200 คน 7,000 แห่ง โรงเรียนที่มีนักเรียน 201-300 คน 3,300 แห่ง

โรงเรียนที่มีนักเรียน 301-499 คน 1,961 แห่ง โรงเรียนที่มีนักเรียน 500-1,499 คน 1,673 แห่ง โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,500-2,400 คน 408 แห่ง และโรงเรียนที่มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป 283 แห่ง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ xxlyachts.com

Releated