นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. ตั้ง 40 ผู้ทรงคุณวุฒินั่งกรรมการเฟ้น ‘บิ๊กเขตพื้นที่ฯ’

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 แทนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา ผู้มีสิทธิสอบ 513 ราย

จัดสอบ ภาค ก ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่และความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม มีผู้สอบ จำนวน 500 ราย

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสอบประเมินภาค ข ความสามารถทางการบริหาร วันที่ 22-28 สิงหาคม และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 27-28 สิงหาคม ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 5 กันยายนนี้

ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ภาค ค เรียบร้อยแล้ว โดยการสอบสัมภาษณ์ จะใช้เวลา 2 วัน คือวันที่ 27-28 สิงหาคม ใช้กรรมการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 40 คน สอบสัมภาษณ์วันละ 250 คน รวม 2 วัน 500 คน เบื้องต้นการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 8 ห้อง ใช้กรรมการห้องละ 5 คน โดยจะใช้วิธีจับสลาก ว่าแต่ละคนจะได้เข้าห้องใด การจับสลาก แบ่งเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย

สอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพราะฉะนั้นกรรมการแต่ละคนก็จะไม่รู้ว่า ตัวเองจะได้สัมภาษณ์ใคร หรืออยู่ห้องสัมภาษณ์ใด เช่นเดียวกับผู้ที่เข้าสัมภาษณ์ก็จะไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะได้เข้าสัมภาษณ์กับใครบ้าง

“กรรมการที่คัดเลือกมาทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของ ศธ. ระดับรองอธิบดีขึ้นไป ซึ่งผมพยายามคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถมาทั้งหมด เพื่อให้สามารถคัดผู้ที่เหมาะสม เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ คาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดเลือกได้ใกล้เคียงกับวันที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 5 กันยายน แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายเลขานุการ คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมคะแนน ว่าสามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนดหรือไม่“ นายสุภัทร กล่าว

ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า ตนมั่นใจว่าระบบนี้ จะไม่มีใครมาแทรกแซงได้ เพราะเป็นระบบที่เน้นความโปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมให้กับผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยมาตรฐานของกรรมการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องจับสลากหมุนเวียน เพื่อให้การสัมภาษณ์มีความหลากหลาย เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งให้ได้มากที่สุด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ xxlyachts.com

UFA Slot

Releated