‘ชัชชาติ’ ยัน ฮาวทูทิ้ง ต้องเริ่มจากในห้องเรียน

‘ชัชชาติ’ ยัน ฮาวทูทิ้ง ต้องเริ่มจากในห้องเรียน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบถังขยะจำนวน 52 ชุด รวม 156 ใบ ภายใต้โครงการ “ไทวัสดุ ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกถัง” จากกลุ่มเซ็นทรัล โดย บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด นำโดย คุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และคณะ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 แห่ง

โดยมี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา ร่วมรับมอบ

นายชัชชาติ ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ที่ได้มอบถังขยะให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยปีแล้วกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณในการบริหารจัดการขยะ ประมาณ 6.5 ล้านบาท และใช้งบกับการศึกษาประมาณ 3.5 ล้านบาท ดังนั้น หากเราสามารถลดค่าใช้จ่าย แยกขยะให้ดี ก็จะสามารถนำเงินส่วนต่างไปช่วยการศึกษาให้ดีขึ้นได้

‘ชัชชาติ’ ยัน ฮาวทูทิ้ง ต้องเริ่มจากในห้องเรียน

“การแยกขยะต้องเริ่มจากในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นที่โรงเรียนเป็นหลัก เพราะเด็กเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ โดยเด็กๆ สามารถไปสอนที่บ้าน ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันแยกขยะ” นายชัชชาติกล่าว

จากนั้น นายชัชชาติ รับมอบขนมข้าวโพดอบกรอบเคลือบและสอดไส้ ตราอ๊ะ “Ahh” จาก บริษัท นาบาติ ฟู๊ด จำกัด จำนวน 188,784 ชิ้น มูลค่า 943,920 บาท โดยคุณวิภาดา กิจแก้วกานต์ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดซื้อ-ประเทศไทย, นาบาติ ประเทศไทย คุณปวีณา กลกิจชัยวรรณ General Manager, Client Management, DKSH Thai Limited และคุณจิรชัย ปัญญาวัฒนาธิกุล Assistant General Manager, DKSH Thai Limited เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน

สำหรับผู้ร่วมรับมอบมี นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา

ทั้งนี้ นายชัชชาติ ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท นาบาติ ฟู๊ด จำกัด ที่ให้การสนับสนุนขนม โดยเรื่องโภชนาการเป็นเรื่องที่สำคัญของเด็ก ที่ต้องได้รับทั้งอาหารและขนมที่มีคุณภาพ ซึ่งกรุงเทพมหานครดูแลเด็กประมาณ 200,000 กว่าคน แทนคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้น อาหารเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องดูแลให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเช่นกัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ xxlyachts.com

UFA Slot

Releated